Jak wybrać wymarzony zawód przyszłości dla dziecka?

Zawód przyszłości

Małe dzieci bardzo często zastanawiają się, kim zostać w przyszłości. Wybór odpowiedniego zawodu wydaje się w tym wieku bardzo prosty i niemal każde dziecko potrafi na zawołanie opowiedzieć o swoim zawodzie przyszłości. Jak zatem można rozbudzić u dziecka pasję do wymarzonego zawodu i wspomóc go w dążeniu do realizacji tego celu? Sposobów jest całkiem sporo, a do najpopularniejszych zalicza się zakup specjalnych zabawek tematycznych. Właśnie o tym opowiemy w dzisiejszym artykule.

Kim będę w przyszłości?

Większość małych dzieci zadaje sobie pytanie: “– Kim będę gdy dorosnę?”. Pomimo szczerych i stanowczych odpowiedzi, decyzja naszej pociechy zmienia się praktycznie z dnia na dzień. Podczas gdy raz dziecko pragnie zostać strażakiem, tak kilka godzin później już woli zostać piłkarzem lub weterynarzem. Wszystko dlatego, ponieważ osobowość naszej pociechy kształtuje się dosyć wolno, więc wybór odpowiedniego zawodu przyszłości podyktowany może być np. postacią z ostatnio oglądanej kreskówki. Niemniej jednak już na tym etapie rozwoju, warto wspierać dziecko w wędrówce marzeń po ulubionych zawodach.

Pierwsza i w dużej mierze samodzielna decyzja życiowa, której skutki pozostaną z dzieckiem na całe życie, jest wybór szkoły średniej. Właśnie wtedy dziecko decyduje się na wybór nauki w technikum, liceum lub w innej branżowej szkole. Sprawę wyboru kierunku zawodowego ułatwiają profilowane szkoły średnie, które kształcą uczniów w konkretnej dziedzinie życia. Do takich zaliczają się m.in. licea profilowane o kierunkach informatycznych, mechanicznych czy gastronomicznych. Niemniej jednak nawet wybór konkretnej uczelni niekoniecznie przesądza o trwały wyborze ścieżki zawodowej. Ta może zmieniać się praktycznie przez całe życie.

Jak wspierać dziecko w wyborze zawodu?

Rodzice czy też opiekunowie dziecka powinni wspierać swoją pociechę w wyborze kierunku zawodowego sugerując się nie tylko jego zainteresowaniami, ale również umiejętnościami. Tak jak wspomnieliśmy wcześniej, kamieniem milowym w życiu małego człowieka jest wybór szkoły średniej. To właśnie wtedy rodzice powinni wspierać swoją pociechę i doradzać w pełni obiektywnie, przedstawiając konkretne wady i zalety wybranego przez dziecko rozwiązania. W końcu każdy rodzic pragnie, aby jego dziecko miało jak najlepszą posadę, dobrze płatną, przyjemną i oczywiście stabilną pod kątem zatrudnienia.

Częstym błędem popełnianym przez rodziców jest narzucanie swoim dzieciom własnego zdania i wyrażania opinii na temat konkretnej dziedziny życia w sposób mocno subiektywny. Z jednej strony jest to w pełni zrozumiałe, ponieważ życiowy bagaż doświadczeń pozwala spoglądać na różne perspektywy zawodowe pod wieloma kątami. Ważne jest zatem, aby mimo wszystko dać dziecku wybór, który oparty będzie o fakty i aktualną sytuację gospodarczą, a nie przykre doświadczenia rodzica ze swojej zawodowej przeszłości.

Przede wszystkim powinniśmy uświadomić dziecku, że pieniądze nie stanowią głównego wyznacznika w wyborze konkretnej kariery zawodowej. Zawsze chcemy, żeby dziecko wybrało taką pracę, która przyniesie jak największe korzyści finansowe, bo w końcu czynnik materialny jest bardzo istotny. Trzeba w takich momentach spojrzeć na historie osób, które zrezygnowały z intratnych posad w wielkich korporacjach na rzecz mało znaczących aktywności zawodowych, które przynoszą o wiele więcej radości z życia i spełnienia zawodowego, ale kosztem o wiele mniejszych zarobków. Idealnym wyjściem z tej sytuacji wydaje się zatem połączenie obu tych aspektów, tak aby zawód przyszłości nie tylko odzwierciedlał pasję, zainteresowania i umiejętności naszej pociechy, ale jednocześnie przynosił wymierne korzyści finansowe, dające dziecku stabilizację życiową.

Jak rozwijać zainteresowania i umiejętności dziecka?

Mimo tego, że pierwsze kroki w karierze zawodowej dziecko stawia najwcześniej w wieku kilkunastu lat, rodzice powinni zainteresować się kształtowaniem jego osobowości oraz kluczowych umiejętności już w pierwszych latach jego życia. Wbrew pozorom jest to bardzo ważne, ponieważ taka edukacja stymuluje różne obszary zachowań dziecka, które mogą okazać się w przyszłości kluczowe przy podejmowaniu ważnych wyborów ścieżki zawodowej.

Jak zatem zająć się edukacją zawodową dziecka już na jego wczesnym etapie życia? Tutaj z pomocą przychodzą specjalne zabawki tematyczne, które ukierunkowane są na rozwój poszczególnych pasji, umiejętności i cech dziecka. Odpowiedni wybór zabawek tematycznych sprawi, że dziecko nie tylko będzie świetnie się bawić i jeszcze lepiej poznawać otaczający go świat, ale również ćwiczyć wybrane umiejętności i kształtować swoją osobowość. Pociecha może nauczyć się m.in. cierpliwości, dokładności, logicznego myślenia, lepszego przewidywania zdarzeń czy planowania lub zapamiętywania.

Polecane zabawki tematyczne

Na naszej platformie znajdziesz oryginalne zabawki tematyczne, które pozwalają dziecku zapoznać się z charakterystyką pracy na konkretnym stanowisku zawodowym. Do takich zaliczają się m.in.:

Naturalnie oferta produktowa naszego sklepu jest o wiele szersza! Posiadamy zabawki odzwierciedlające niemal każdy popularny zawód. Dzięki nim możesz jeszcze skuteczniej rozwijać w dziecku zamiłowanie do konkretnego zawodu i wspierać rozwój jego kluczowych umiejętności oraz cech osobowości. Jak widać wsparcie dziecka w jego ścieżce zawodowej jest bardzo istotne i wymaga od rodziców mocno obiektywnego spojrzenia na otaczającą dziecko rzeczywistość. Pamiętajmy, że to w dużej mierze od nas zależeć będzie wybór konkretnej ścieżki zawodowej dziecka, więc starajmy się zaangażować w cały proces możliwie najlepiej jak tylko potrafimy.