Jak muzyka wpływa na rozwój dziecka?

Istnieje wiele badań, które wskazują pozytywny wpływ muzyki na rozwój dziecka. Naukowcy z różnych dziedzin, jak na przykład profesor neurobiologii Nina Kraus udowodnili, że wczesne muzykowanie powoduje fizyczne zmiany w strukturze i funkcji mózgu każdego człowieka. Aby jednak przyniosła jak najwięcej korzyści musi pojawiać się w życiu dziecka bardzo wcześnie, zatem czas do 7 roku życia jest kluczowy.

Lepsza pamięć i koncentracja

Muzyka ma działanie pedagogiczne i wpływa na sferę poznawczą. Nauka gry na instrumencie stymuluje obie półkule mózgu, co zwiększa uwagę dzieci i przyczynia się do poprawy pamięci. Muzyka w połączeniu z ruchem, np. marszem czy klaskaniem, pobudza do myślenia i ułatwia dzieciom zapamiętywanie informacji.

Poprawa koordynacji ruchowej

Muzykowanie wymaga wykonywania kilku czynności na raz, np. gra na fortepianie czy perkusji. Dzięki temu maluchy uczą się koordynacji ręka-oko oraz precyzji ruchów, co pozytywnie wpływa na rozwój motoryki. W ten sposób maluchy ćwiczą również podzielność uwagi.

Szybsza nauka języków i przedmiotów ścisłych

Uczenie się nut i rytmów wprowadza dzieci w świat matematyki, pomaga zrozumieć nieskomplikowane operacje myślowe, w tym analizy, porównania czy syntezy. Poprzez śpiewanie piosenek dzieci z łatwością uczą się również nowych słów i brzmienia języka. Dzięki temu dzieci zaczynają szybciej mówić, czytać i pisać, a nauka języków obcych przychodzi im z łatwością.

Dobre samopoczucie i większa pewność siebie

Aktywny kontakt z muzyką, nawet poprzez proste zabawy polegające na potrząsaniu grzechotką, eliminują stres i korzystnie wpływają na nastrój dziecka. Udowodniono, że słuchanie muzyki może również pomóc maluchom w relaksacji, a także skupieniu na zadaniu. Poprzez zajęcia muzyczne dzieci oswajają się również z wystąpieniami publicznymi i lepiej radzą sobie ze stresem.

Rozwój kompetencji społecznych

Aktywne zaangażowanie pociechy w muzykę może rozwijać umiejętności interpersonalne bowiem gra na instrumencie lub śpiewanie w grupie wymaga współpracy, wzajemnego wsparcia i komunikacji. Muzyka pobudza również wrażliwość dziecka, a także wzbogaca jego wyobraźnię i rozwija zdolność empatii.

Lepsza jakość snu

Badania sugerują, że udział w zajęciach muzycznych w wieku dziecięcym może przyczynić się do lepszej jakości snu oraz poprawić jakość percepcji słuchowej u dzieci.